Speciālisti

Problēma

Lai gan Eiropas Padome ir publiskojusi satraucošu statistiku, kas liecina, ka katrs piektais bērns Eiropā kļūst par seksuālas vardarbības upuri, Polijā, Lietuvā un Latvijā, par spīti Lanzarotes konvencijā noteiktajām saistībām, trūkst sistēmisku risinājumu un stratēģiju, lai neitralizētu problēmu, izmantojot kā formālu, tā neformālu izglītību.

Aprūpes un izglītības iestādēs strādājošajiem profesionāļiem ir svarīga loma bērnu aizsardzībā pret seksuālu vardarbību. Tomēr novērojumi liecina, ka ne visi izglītības un aprūpes iestādēs strādājošie profesionāļi apzinās ar seksuālo vardarbību pret bērnu saistītos riskus. Tāpat arī viņiem trūkst zināšanu un informācijas, sevišķi par riskiem tiešsaistē, turklāt daudzi arī nezina, kā runāt ar bērniem par seksualitāti un vardarbību.

Projekts

Projekts “Mēs aizsargājam bērnus no seksuālas vardarbības” tika veidots, lai izstrādātu kvalitatīvus izglītības resursus vecākiem, pedagogiem, kā arī profesionāļiem, kuri strādā ar bērniem un viņu ģimenēm. Šādu resursu, kas būtu veltīti bērnu pasargāšanai no seksuālas vardarbības, trūkst gan formālajā, gan neformālajā izglītībā. Lai gan Eiropas Padome ir publiskojusi satraucošu statistiku, kas liecina, ka katrs piektais bērns Eiropā kļūst par seksuālas vardarbības upuri, Polijā, Lietuvā un Latvijā, par spīti Lanzarotes konvencijā noteiktajām saistībām, trūkst sistēmisku risinājumu un stratēģiju, lai neitralizētu problēmu, izmantojot kā formālu, tā neformālu izglītību.
Kurss vecākiem sniedz informāciju par to, kā runāt ar bērniem par viņu ķermeņiem, drošību, bīstamām situācijām, kā uzlabot aizsardzību pret seksuālu vardarbību, kā arī to, kā reaģēt, kad bērni saskaras ar bīstamām situācijām tiešsaistē un reālajā pasaulē (aplūkojot arī tiesisku iejaukšanos).
Elektroniskā pieeja izglītošanai nodrošina plašu efektivitāti, īpaši, ja runa ir par personām ģeogrāfiski neizdevīgās vietās (piemēram, vecākiem un profesionāļiem, kuri dzīvo mazpilsētās vai ciematos). Projekta pievienotā vērtība ir tāda, ka tas demonstrē un māca IST pielietojumu izglītībā.

Šis e-kurss tika sagatavots projekta “Mēs aizsargājam bērnus no seksuālas vardarbības – inovatīvi rīki, lai vairotu vecāku un profesionāļu, kuri darbojas bērnu aizsardzības no seksuālas vardarbības jomā, zināšanas un kompetences” ietvaros, un to finansējusi Eiropas Komisija saskaņā Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības aktivitāti – stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības sektorā.

Organizētāji

Empowering Children Foundation

Empowering Children Foundation

(agrāk “Nobody’s Children Foundation”) darbojas kopš 1991. gada. Organizācijas mērķis ir panākt drošu bērnību visiem bērniem, kā arī nodrošināt to, lai tiktu respektēta bērnu kā pilntiesīgu personu cieņa. ECF pasargā bērnus no vardarbības un palīdz cietušajiem iegūt zināšanas par savām tiesībām, ticību sev un dzīvot pilnvērtīgi.

Centrs “Dardedze”

Centrs “Dardedze”

ir nevalstiska bezpeļņas organizācija Latvijā, kas iestājas par bērnību bez vardarbības. Tās mērķis ir novērst vardarbību pret bērniem un sniegt palīdzību bērniem, kuri ir cietuši no fiziskas, emocionālas un seksuālas vardarbības, kā arī no atstāšanas novārtā. Organizācija darbojas kopš 2001. gada.

Paramos Vaikams Center

Paramos Vaikams Center

(Bērnu atbalsta centrs) ir 1995. gadā dibināta nevalstiska organizācija. Mūsu mērķis ir nodrošināt bērnu psiholoģisko labklājību, sniedzot efektīvu, profesionālu un vispusīgu palīdzību kā bērniem, tā arī ģimenēm.

Kontaktinformācija

Centrs Dardedze

Cieceres iela 3a, Rīga, LV-1002, Latvija

+ 371 6 7600685
info@centrsdardedze.lv
www.centrsdardedze.lv
www.dzimba.lv